ČLENSTVÍ V KČT, odbor BOLEVEC PLZEŇ

Chcete se stát členem Klubu českých turistů odboru Bolevec Plzeň?
Informujte se u Pavla Hanuše, tel. 731 767 449, hanus.kctbolevec@seznam.cz

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT
Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT (příspěvky do KČT, odbor Bolevec Plzeň).

VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT
Člen KČT se při využití následných výhod prokazuje členskou legitimací a kartou EUROBEDS platnou v daném období.

Slevy na startovném
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

Pojištění členů
Od roku 2008 jsou rozhodnutím konference KČT pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT.
Členům KČT mají možnost individuálního pojištění.
Člen KČT se může nechat výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné na pohyb v horách nad 2000 m.n.m., vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky.

Časopis Turista
Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.
V tomto časopisu je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.
Od roku 2008 vychází 10 čísel ročně.

Turistické mapy KČT
Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT ve výši cca 20% běžné prodejní ceny, a to v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a dále u výhradních regionálních distributorů. Sleva je poskytována vždy na 1 kus od každého titulu pro jednoho člena.
Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

Slevy na ubytování
KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 70 Kč na osobu a noc. Seznam objektů je publikován na internetových stránkách Klubu (www.kct.cz). Kromě toho získávají členové KČT slevu 40 – 50 % ve více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v rakouských Alpách.
Více info na stránkách KČT

Slevy na dopravu
KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah:
Kilometrická banka – 200,- Kč (2 ks/člen/rok)
In-karta Senior – 300,- Kč
In-karta Zákazník – 200,- Kč pro členy seniorského věku do 70 let.
Poskytnutí příspěvku člen KČT uplatňuje u svého odboru KČT.

Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS
I v roce 2019 budou moci členové KČT uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

CENY ČLENSKÝCH POPLATKŮ V KČT, odboru BOLEVEC PLZEŇ V ROCE 2020

ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ

ROZŠÍŘENÉ ČLENSTVÍ

ČLENSTVÍ TOP

VYSVĚTLENÍ VÝHOD U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČLENSTVÍ