ČLENSTVÍ V KČT, odbor BOLEVEC PLZEŇ

Chcete se stát členem Klubu českých turistů odboru Bolevec Plzeň?
Informujte se u Pavla Hanuše, tel. 731 767 449, hanus.kctbolevec@seznam.cz

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT
Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT (příspěvky do KČT, odbor Bolevec Plzeň).

VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT
Člen KČT se při využití následných výhod prokazuje členskou legitimací platnou v daném období.

Slevy na startovném
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

Pojištění členů
Členové i nečlenové jsou na organizovaných akcích KČT pojištěni. Více info zde: https://kct.cz/pojisteni.

Časopis Turista

Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.
V tomto časopisu je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.
Od roku 2008 vychází 10 čísel ročně. Je možné jej přiobjednat k jakémukoliv typu členství za částku 440 Kč, pokud bude objednán do 15.1.2022. Při objednání po 15.1.2022 bude cena předplatného 480 Kč.

Turistické mapy KČT
Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT, a to v
Turistashop, Bělehradská 63, Praha 2 a dále u výhradních regionálních distributorů. Sleva je poskytována vždy na 1 kus od každého titulu pro jednoho člena. Platí pouze pro členství typu
AKTIV a PATRIOT.
Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

Slevy na ubytování - pouze pro členství typu AKTIV a PATRIOT
KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 70 Kč na osobu a noc. Seznam objektů je publikován na internetových stránkách Klubu (www.kct.cz). Kromě toho získávají členové KČT slevu 40 – 50 % ve více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v rakouských Alpách.
Více info na stránkách KČT

Slevy na dopravu - pouze pro typy členství AKTIV a PATRIOT
KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah:
Kilometrická banka – 200 Kč (2 ks/člen/rok)
IN-25 a IN-50 – 300 Kč
Poskytnutí příspěvku člen KČT uplatňuje u svého odboru KČT.

Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS
I v roce 2022 budou moci členové KČT uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS. Slevový systém EUROBEDS je nyní aktuální pouze pro typy členství AKTIV a PATRIOT.

CENY ČLENSKÝCH POPLATKŮ V KČT, odboru BOLEVEC PLZEŇ V ROCE 2022

ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ


U časopisu Turista platí cena 440Kč pokud bude objednán do 15.1.2022. Při objednání po 15.1.2022 bude cena předplatného 480Kč.

ČLENSTVÍ AKTIV (ROZŠÍŘENÉ)


U časopisu Turista platí cena 440Kč pokud bude objednán do 15.1.2022. Při objednání po 15.1.2022 bude cena předplatného 480Kč.

ČLENSTVÍ PATRIOT (TOP)


U časopisu Turista platí cena 440Kč pokud bude objednán do 15.1.2022. Při objednání po 15.1.2022 bude cena předplatného 480Kč.

VYSVĚTLENÍ VÝHOD U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČLENSTVÍ